Bricon bedriver konsultverksamhet
inom brandskyddsprojektering
och riskhantering.

Våra konsulter
har gedigen erfarenhet och ett
brett kontaktnät med byggherrar, entre­prenörer, myndigheter och konsulter
inom branschen.
Bricon arbetar
med uppdrag över hela landet.

Bricon bedriver konsultverksamhet inom brandskyddsprojektering och riskhantering. Våra konsulter har gedigen erfarenhet och ett brett kontaktnät med byggherrar, entreprenörer, myndigheter och konsulter inom branschen. Bricon arbetar med uppdrag över hela landet.

TJÄNSTER

Övriga tjänster hittar du här

Byggnadstekniskt
brandskydd

Som brandkonsult upprättar Bricon brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumentation. Vi erbjuder även kontroll av befintligt och nytt brandskydd och bistår verksamheter i samband med räddningstjänstens tillsyn.

Riskhantering
inom samhällsplanering

Bricon arbetar med riskhantering vid samhällsplanering och upprättar t.ex. säkerhetskoncept och insatsplaner för väg- och järnvägstunnlar. Vi hjälper till vid hantering av brandfarlig vara och arbete med krisberedskap.

Riskhantering
inom industrin

Bricon utarbetar säkerhetsrapporter och utredningar enligt Seveso- och ATEX-direktiven. Vi hjälper även till med utformning av verksamheters brandskydd och tillståndsansökan för hantering av brandfarlig och explosiv vara.

REFERENSUPPDRAG

Trots vår ungdom som företag är vi stolta att redan ha fått förtroendet att utföra en rad uppdrag i såväl Norrland, Skåne och övriga delar av landet. Nedan är ett axplock av pågående och genomförda uppdrag.

Byggnadstekniskt
brandskydd

NCC Folkboende

Nyproduktion av flerfamiljshus inom ramen för NCCs koncept Folkboende.

Skissernas Museum, Lund

Om- och tillbyggnad av befintligt museum ursprungligen uppfört 1934.

Norra Kajen, Sundsvall

Utveckling av ny stadsdel med flerfamiljshus och samhällsfunktioner.

Kulturväven, Umeå

Nyproduktion av kulturhus integrerat med befintlig sekelskiftesbebyggelse.

Knutpunkten, Helsingborg

Om- och tillbyggnad av resecentrum med pågående verksamhet under byggtid.

Riskhantering
inom samhällsplanering

Norra Länken, Stockholm

Ett av norra Europas största vägtunnelprojekt.

Västra Götalandsbanan

Ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg.

Ostlänken, Svealand

Ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping.

Getingmidjan, Stockholm

Ombyggnad av järnvägssträckning mellan Stockholm C och Stockholm Södra.

Nya Slussen, Stockholm

Ny central kommunikationspunkt inklusive handelsytor och stödfunktioner.

Riskhantering
inom industrin

SSAB, Borlänge och Luleå

Riskanalys och arbete med säkerhetsrapport enligt Sevesodirektivet.

Skånemejerier, Malmö

Rådgivning och projektering av mejeri vid expansion av befintliga lokaler.

Tunadal Sågverk, Sundsvall

Utredning och rådgivning vid ny såglinje på befintligt sågverk.

Stadex, Malmö

Riskutredning hantering av brandfarlig vara vid industri i centrala Malmö.

Akzo Nobel, Sundsvall

Riskanalys och arbete med säkerhetsrapport enligt Sevesodirektivet.

NYHETER

20170213
Bricon växer i Lund

20170213

Vi hälsar Ida Dahlstrand välkommen till Bricon och vårt kontor i Lund.

Ida är i slutfasen av sin utbildning till Brandingenjör och Civilingenjör i Riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola. De första veckorna på Bricon kommer hon parallellt läsa färdigt sin sista kurs på utbildningen innan hon börjar arbeta hos oss på fulltid.

Ida skrev sitt examensarbete om dynamiska utrymningssystem och om hur dessa påverkar den uppfattade risken hos utrymmande personer jämfört med statiska utrymningssystem. Detta undersöktes genom att genomföra utrymningsförsök i Virtual Reality. Det dynamiska utrymningssystemet innefattade gröna och röda blinkande lampor. Slutsatser som drogs i arbetet var att den uppfattade risken skiljer sig mellan användningen av utrymningssystemen samt att vägledningen som ges vid dynamiska utrymningssystem inte är fulländad än.

Varmt välkommen till oss Ida!

20170213
Internkonferens i Åre

20170213

För att inleda 2017 på bästa sätt anordnade Bricon en intern kick-off i Åre. Fyllda av nya insikter och uppslag på interna utvecklingsprojekt ser vi fram emot en spännande vår med många intressanta uppdrag där vi får omsätta våra nya kunskaper i praktiken.

20170213

20170131
Bricon växer i Umeå!

20170131

Vi hälsar Viktor Skeppström välkommen till Bricon och vårt kontor i Umeå.

Viktor är utbildad brandingenjör vid Høgskolen Stord/Haugesund i Norge och har även arbetat som brandingenjör i Norge vid Øvre Romerike Brann og Redning IKS (räddningstjänst). Förra året valde han att flytta hem till Sverige igen, och efter en kortare tid hos Tyréns har han nu valt att börja hos oss på Bricon.

Varmt välkommen till oss Viktor!

20170116
Nytt kontor i Härnösand

20170116

Idag flyttar Bricons Härnösandskontor till HINK i Härnösands anrika Tobaksmonopol.

Besöksadressen till det nya kontoret är Fiskaregatan 4C i Härnösand.

Nytt-kontor-Harnosand

20161222
God jul och gott nytt år!

20161222

Snart väntar en välförtjänt julledighet för oss på Bricon. Våra kontor kommer att vara stängda under jul och nyår men den 2/1 2017 är vi tillbaka på kontoren utvilade och redo för ett nytt år.

Vi på Bricon vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners för ett fantastiskt fint 2016, vi hoppas på lika goda samarbeten under 2017!

20161201
Julgåva till Röda Korset

20161201

I år går Bricons julgåva till katastrofhjälp i Syrien via Röda Korset.

Konflikten i Syrien har pågått i över fem år. Sjukhus bombas och även barn, sjuka och sårade faller offer för kriget. Varje dag dör människor av brist på sjukvård, medicin, mat och rent vatten.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Röda Korset arbetar internationellt och nationellt för att förhindra och lindra mänskligt lidande och kämpar för att rädda liv och sprida hopp, genom att dela ut mat, förebygga katastrofer och ge humanitär hjälp i krig och konflikt.

Stöd gärna Röda Korset på redcross.se.

julgava2016

 

20161109
BIV-träff i Malmö

20161109

För att säkerställa vår kompetens är vi medlemmar och engagerade i BIV, föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap. Den 5:e december är Bricon medarrangör till en lokalgruppsträff i Malmö där potentiella skillnader i kravnivå enligt PBL och LSO kommer att diskuteras. Mer information och inbjudan till träffen finns här.

20161102
Arbetsmarknadskväll i Luleå

20161102

Den 8:e november besöker tre representanter från Bricon brandingenjörsstudenterna i Luleå. Under kvällen presenterar vi företaget, berättar om konsultlivet och om spännande projekt som vi arbetar i. Dessutom bjuder vi studenterna på en bit mat för att efter presentationen ge tid för fortsatt samtal. Träffen arrangeras tillsammans med studenternas förening BRINN.

Läs mer om arbetsmarknadskvällen här.

 

20161102
Platsannons

20161102

För att fortsätta utvecklas och ytterligare stärka vår kompetens söker Bricon brandingenjör med placering i Umeå. Läs mer om tjänsten i platsannons här.

20161028
Internkonferens i Madrid

20161028

I slutet av oktober samlades hela Bricon för internkonferens i Madrid. På programmet stod bland annat föreläsningar om tunnelsäkerhet, explosionsskydd och brandlarm. Det hanns även med besök hos två lokala ingenjörsfirmor och studiebesök i en multisportarena för att få en inblick i spanska regelverk och arbetssätt.

20161028-madrid

NYHETSARKIV
Profilbild för Andreas Häggkvist
Profilbild för Anna Kylén
Profilbild för Claes Cahier
Profilbild för David Tonegran
Profilbild för Henrik Östlund
Profilbild för Ida Dahlstrand
Profilbild för Joel Winér
Profilbild för Johan Rönnblom
Profilbild för Johan Lindbom
Profilbild för Katarina Lindgren
Profilbild för Leif Fällman
Profilbild för Louise Forsman
Profilbild för Magnus Åkerlind
Profilbild för Marie Thelberg
Profilbild för Robin Ericsson
Profilbild för Sofie Sundström
Profilbild för Viktor Skeppström
Profilbild för Viktor Eriksson

HITTA

 • Bricon
  Umeå
 • C/O Sigma Civil
 • Rådhusesplanaden 2C
 • 903 28 Umeå
 • Bricon
  Härnösand
 • Fiskaregatan 4C
 • 871 33 Härnösand
 • Bricon
  Sundsvall
 • Universitetsallén 32
 • 851 71 Sundsvall
 • Bricon
  Helsingborg
 • Garnisonsgatan 25A
 • 254 66 Helsingborg
 • Bricon
  Lund
 • Bankgatan 6
 • 223 52 Lund
 • Bricon
  Malmö
 • Lilla Kvarngatan 11
 • 211 29 Malmö