TJÄNSTER

Detaljerad lista över våra tjänster hittar du här

Byggnadstekniskt
brandskydd

Som brandkonsult upprättar Bricon brandskyddsbeskrivningar och brandskydds-dokumentation. Vi erbjuder även kontroll av befintligt och nytt brandskydd och bistår verksamheter i samband med räddningstjänstens tillsyn.

Riskhantering
inom samhällsplanering

Bricon arbetar med riskhantering vid samhällsplanering och upprättar t.ex. säkerhetskoncept och insatsplaner för väg- och järnvägstunnlar. Vi hjälper till vid hantering av brandfarlig vara och arbete
med krisberedskap.

Riskhantering
inom industrin

Bricon utarbetar säkerhetsrapporter och utredningar enligt Seveso- och ATEX-direktiven. Vi hjälper även till med utformning av verksamheters brandskydd och tillståndsansökan för hantering av brandfarlig och explosiv vara.

KONTAKT

Allmänna frågor: info@bricon.se

  Photo of Andreas Häggkvist
  Andreas Häggkvist

  Brandingenjör /
  Civilingenjör Brandteknik

  andreas.haggkvist@bricon.se

  070-230 77 03

   Photo of Claes Cahier
   Claes Cahier

   Brandingenjör / Byggnadsingenjör

   claes.cahier@bricon.se

   070-656 12 64

    Photo of David Tonegran
    David Tonegran

    Kontorschef /
    Certifierad sakkunnig
    brand – SAK 3 Brandingenjör /
    Civilingenjör Riskhantering

    david.tonegran@bricon.se

    070-612 17 74

     Photo of Eric Månsson
     Eric Månsson

     Civilingenjör i Maskinteknik /
     Brand- och Riskkonsult

     eric.mansson@bricon.se

     070-563 11 22

      Photo of Henrik Östlund
      Henrik Östlund

      Kontorschef / Brandingenjör

      henrik.ostlund@bricon.se

      070-364 27 30

       Photo of Johan Hedenström (Föräldraledig)
       Johan Hedenström (Föräldraledig)

       Brandingenjör / Civilingenjör Riskhantering

       johan.hedenstrom@bricon.se

       076-390 91 95

        Photo of Johan Lindbom
        Johan Lindbom

        Brandingenjör / Civilingenjör Riskhantering

        johan.lindbom@bricon.se

        070-291 89 70

         Photo of Johan Rönnblom (Föräldraledig)
         Johan Rönnblom (Föräldraledig)

         Brandingenjör / Civilingenjör Brandteknik

         johan.ronnblom@bricon.se

         070-221 58 16

          Photo of Joel Winér
          Joel Winér

          Brandingenjör /
          Civilingenjör Riskhantering

          joel.winer@bricon.se

          070-181 09 59

           Photo of Katarina Lindgren
           Katarina Lindgren

           Brandingenjör /
           Civilingenjör Riskhantering

           katarina.lindgren@bricon.se

           072-304 56 65

            Photo of Leif Fällman
            Leif Fällman

            Brandingenjör

            leif.fallman@bricon.se

            073-660 90 31

             Photo of Louise Forsman
             Louise Forsman

             Brandingenjör

             louise.forsman@bricon.se

             070-215 37 49

              Photo of Magnus Åkerlind
              Magnus Åkerlind

              VD / Kontorschef
              Brandingenjör / Civilingenjör Riskhantering

              magnus.akerlind@bricon.se

              070-635 26 11

               Photo of Robin Ericsson
               Robin Ericsson

               Brandingenjör / Civilingenjör Riskhantering

               robin.ericsson@bricon.se

               076-116 03 83

                Photo of Sofie Sundström (Föräldraledig)
                Sofie Sundström (Föräldraledig)

                Brandingenjör

                sofie.sundstrom@bricon.se

                070-244 09 60

                 Photo of Viktor Eriksson
                 Viktor Eriksson

                 Byggnadsingenjör / Brandkonsult

                 viktor.eriksson@bricon.se

                 070-680 61 24

                  Photo of Marie Thelberg
                  Marie Thelberg

                  Brandingenjör / Civilingenjör Riskhantering

                  marie.thelberg@bricon.se

                  070-360 00 02

                   Photo of Anna Kylén
                   Anna Kylén

                   Brandingenjörsstudent

                   anna.kylen@bricon.se

                   HITTA

                   BRICON
                   UMEÅ

                   C/O Sigma Civil AB
                   Rådhusesplanaden 2C
                   903 28 Umeå

                   BRICON
                   HÄRNÖSAND

                   Varvsgatan 10
                   871 45 Härnösand


                   BRICON
                   SUNDSVALL

                   Universitetsallén 32
                   851 71 Sundsvall


                   BRICON
                   HELSINGBORG

                   Garnisonsgatan 25A
                   254 66 Helsingborg


                   BRICON
                   LUND

                   Bankgatan 6
                   223 52 Lund


                   BRICON
                   MALMÖ

                   Friisgatan 13
                   214 21 Malmö