Bricon bedriver konsultverksamhet inom brandskyddsprojektering och riskhantering.
Våra konsulter har gedigen erfarenhet och ett brett kontaktnät med byggherrar, entreprenörer, myndigheter och konsulter inom branschen. Bricon arbetar med uppdrag över hela landet.

Bricon bedriver konsultverksamhet inom brandskyddsprojektering och riskhantering. Våra konsulter har gedigen erfarenhet och ett brett kontaktnät med byggherrar, entreprenörer, myndigheter och konsulter inom branschen. Bricon arbetar med uppdrag över hela landet.

TJÄNSTER

Övriga tjänster hittar du här

Byggnadstekniskt
brandskydd

Som brandkonsult upprättar Bricon brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumentation. Vi erbjuder även kontroll av befintligt och nytt brandskydd och bistår verksamheter i samband med räddningstjänstens tillsyn.

Riskhantering
inom samhällsplanering

Bricon arbetar med riskhantering vid samhällsplanering och upprättar t.ex. säkerhetskoncept och insatsplaner för väg- och järnvägstunnlar. Vi hjälper till vid hantering av brandfarlig vara och arbete med krisberedskap.

Riskhantering
inom industrin

Bricon utarbetar säkerhetsrapporter och utredningar enligt Seveso- och ATEX-direktiven. Vi hjälper även till med utformning av verksamheters brandskydd och tillståndsansökan för hantering av brandfarlig och explosiv vara.

REFERENSUPPDRAG

Trots vår ungdom som företag är vi stolta att redan ha fått förtroendet att utföra en rad uppdrag i såväl Norrland, Skåne och övriga delar av landet. Nedan är ett axplock av pågående och genomförda uppdrag.

Byggnadstekniskt
brandskydd

NCC Folkboende

Nyproduktion av flerfamiljshus inom ramen för NCCs koncept Folkboende.

Skissernas Museum, Lund

Om- och tillbyggnad av befintligt museum ursprungligen uppfört 1934.

Norra Kajen, Sundsvall

Utveckling av ny stadsdel med flerfamiljshus och samhällsfunktioner.

Kulturväven, Umeå

Nyproduktion av kulturhus integrerat med befintlig sekelskiftesbebyggelse.

Knutpunkten, Helsingborg

Om- och tillbyggnad av resecentrum med pågående verksamhet under byggtid.

Riskhantering
inom samhällsplanering

Norra Länken, Stockholm

Ett av norra Europas största vägtunnelprojekt.

Västra Götalandsbanan

Ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg.

Ostlänken, Svealand

Ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping.

Getingmidjan, Stockholm

Ombyggnad av järnvägssträckning mellan Stockholm C och Stockholm Södra.

Nya Slussen, Stockholm

Ny central kommunikationspunkt inklusive handelsytor och stödfunktioner.

Riskhantering
inom industrin

SSAB, Borlänge och Luleå

Riskanalys och arbete med säkerhetsrapport enligt Sevesodirektivet.

Skånemejerier, Malmö

Rådgivning och projektering av mejeri vid expansion av befintliga lokaler.

Tunadal Sågverk, Sundsvall

Utredning och rådgivning vid ny såglinje på befintligt sågverk.

Stadex, Malmö

Riskutredning hantering av brandfarlig vara vid industri i centrala Malmö.

Akzo Nobel, Sundsvall

Riskanalys och arbete med säkerhetsrapport enligt Sevesodirektivet.

NYHETER

20160902
Brandskydd 2016

20160902

Den 23-24:e november anordnas konferensen Brandskydd 2016 i Stockholm. Bricon har fått fortsatt förtroende att delta i programkommittén som planerar konferensen.

Brandskydd 2016 är den ledande konferensen inom förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd i Sverige och riktar sig till brandskydds- och säkerhetsansvariga i industri, näringsliv och kommun, brandskyddskonsulter, försäkringsbolag, räddningstjänsten, byggentreprenörer, byggfirmor, arkitektfirmor, fastighets- och bostadsbolag, ventilationsföretag, riskplanerare m.fl.

Genom att delta på konferensen säkerställer vi en fortsatt hög kompetens hos våra medarbetare, en investering vi är övertygade kommer att betala sig på sikt.

Mer information om konferensen finns på nedanstående länk:

www.brandskydd2016.se

Brandskydd2016

20160708
Platsannons

20160708

För att fortsätta utvecklas och ytterligare stärka vår kompetens söker Bricon brandingenjörer med placering i Lund, Sundsvall eller Umeå. Läs mer om tjänsterna i platsannons nedan.

Platsannons – Lund, Sundsvall, Umeå

20160708
Trevlig sommar!

20160708

Efter en intensiv vår är det nu dags för oss att ta semester och ladda batterierna för en spännande höst. Under vecka 28-31 kommer vår bemanning att vara lägre än vanligt, vid akuta frågor går det alltid att maila oss på info@bricon.se om ni inte får tag på handläggaren i era projekt.

Vi på Bricon önskar alla kunder och samarbetspartners en trevlig sommar!

20160701
Nytt Helsingborgskontor

20160701

För att komma närmare våra kunder i nordvästra Skåne har Bricon sedan några veckor öppnat lokalkontor i Helsingborg.

I Helsingborg kommer Bricon främst att representeras av Joel Winér. Besöksadressen till det nya kontoret är Pinnmogatan 1 på Väla Södra.

20160615
Sommarpraktikant i Lund

20160615

Denna sommar arbetar Anna Kylén på Bricons Lundakontor. Anna är en sommarpraktikant från brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola och kommer närmast från ett års praktik hos Holmes Fire & Safety i Auckland, Nya Zeeland. Under sommaren kommer hon att hjälpa oss med såväl intern verksamhetsutveckling som löpande uppdrag.

Vi hälsar Anna varmt välkommen till oss på Bricon.

20160615
Loss prevention

20160615

I början av juni deltog Bricon genom Katarina Lindgren på konferensen International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries som anordnades för 15:e gången, denna gång i tyska Freiburg. Med föreläsare och deltagare från 26 länder presenterades och diskuterades forskning och erfarenheter inom bland annat brand & explosion, simulering & modellering, riskhantering, processäkerhet och lärande från olyckor.

För oss på Bricon är det viktigt att ta del av kunskap och erfarenhet från branschen genom denna och liknande konferenser och därmed säkerställa fortsatt hög kompetens i pågående och framtida projekt.

http://dechema.de/en/lossprevention2016.html

20160527
Internkonferens i Göteborg

20160527

Den 19-20 maj samlades hela Bricon för internkonferens i Göteborg. Med på schemat fanns entreprenadjuridik där en extern föreläsare lärde oss om den problematik entreprenörer och byggherrar som vi möter i vårt arbete kan ställas inför. För övrigt var temat analytisk dimensionering där olika medarbetare föreläste om bl.a. ventilation och rökfyllnadsberäkningar. Självklart fanns det tid till att umgås utan att diskutera arbete. Bland annat tog hela Bricon en tur med Paddan (guidebåt) runt i Göteborg i strålande väder, vilket var väldigt uppskattat.

Några tappra själar deltog även i Göteborgsvarvet den 21 maj. Vi kändes då igen på våra nya Bricontröjor i vitt och orange. Glädjande nog tog sig alla i mål, och dök dessutom upp på arbetsplatsen på följande måndag :)!

20160527 Gbg1

20160502
Bricon växer i Umeå

20160502

Idag har vi det stora nöjet att hälsa Marie Thelberg välkommen till vårt kontor här i Umeå.

Marie är brandingenjör och civilingenjör riskhantering med 6 års erfarenhet som brand- och riskkonsult och ytterligare 3 års erfarenhet från räddningstjänsten (olycksförebyggande avdelningen).

Marie har stor erfarenhet av såväl förenklad som analytisk dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd. Marie har även erfarenhet av riskutredningar för hantering av brandfarlig vara och industriell riskhantering. Marie är utbildad brandorsaksutredare och har erfarenhet av såväl olycksutredning som insatsutvärdering. Marie är delförfattare till Olycksutredning – Skogsbrand i Västmanland efter Länsstyrelsens övertagande av räddningstjänsten.

Vi på Bricon hälsar Marie varmt välkommen till oss.

20160427
Workshop FDS & PyroSim

20160427

25-26 april deltog Andreas Häggkvist i Tunderhead Engineerings Advanced Fire Dynamics Simulator (FDS) & PyroSim Workshop i London. Vid workshopen fick Andreas ta del av nyttiga tips och tricks i användandet av FDS och PyroSim samt ta del av nyheterna i senaste versionen av PyroSim.

Lärdomar från kursen bidrar till att kvalitetssäkra och förbättra de analytiska dimensioneringar Bricon utför inom framförallt byggprocessen.

20160414
BIV-konferens i Luleå

20160414

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV) arbetar för att genom vetenskapliga metoder säkerställa att vi får ett bra brandskydd. Föreningen samlar en stor del av yrkesverksamma ingenjörer inom brandskyddsområdet i Sverige och en viktig del är att säkerställa kunskapsutbyte mellan olika yrkeskategorier.

I samarbete med Luleå tekniska universitet anordnade BIV i förra veckan en konferens på temat samverkan och erfarenhetsutbyte i allt från forskningen till praktiskt brandskydd och förvaltande av brandskydd. Bricon närvarade på konferensen genom Johan Rönnblom och Johan Lindbom för att få en inblick i andra yrkeskategoriers problematik och erfarenheter. Johan Lindbom är även sedan tre år tillbaka medlem i föreningens styrelse där han fungerar som kassör.

20160414 BIV

NYHETSARKIV
Profilbild för Andreas Häggkvist
Profilbild för Anna Kylén
Profilbild för Claes Cahier
Profilbild för David Tonegran
Profilbild för Eric Månsson
Profilbild för Henrik Östlund
Profilbild för Joel Winér
Profilbild för Johan Rönnblom
Profilbild för Johan Lindbom
Profilbild för Johan Hedenström
Profilbild för Katarina Lindgren
Profilbild för Leif Fällman
Profilbild för Louise Forsman
Profilbild för Magnus Åkerlind
Profilbild för Marie Thelberg
Profilbild för Robin Ericsson
Profilbild för Sofie Sundström
Profilbild för Viktor Eriksson

HITTA

 • Bricon
  Umeå
 • C/O Sigma Civil
 • Rådhusesplanaden 2C
 • 903 28 Umeå
 • Bricon
  Härnösand
 • Varvsgatan 10
 • 871 45 Härnösand
 • Bricon
  Sundsvall
 • Universitetsallén 32
 • 851 71 Sundsvall
 • Bricon
  Helsingborg
 • Garnisonsgatan 25A
 • 254 66 Helsingborg
 • Bricon
  Lund
 • Bankgatan 6
 • 223 52 Lund
 • Bricon
  Malmö
 • Lilla Kvarngatan 11
 • 211 29 Malmö